Lịch

Liên kết website

Thống kê

030046171
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
6786
55686
228660
28180482
228660
1529105
30046171
Thông báo
Thông báo

Thông báo (3)

Số: 224/TB-SGDĐT Thông báo xét tuyển viên chức năm học 2013 - 2014
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;