Lịch

Liên kết website

Thống kê

035749631
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
23486
26040
49526
34275216
104842
528820
35749631
Đào tạo bồi dưỡng
Đào tạo bồi dưỡng

Đào tạo bồi dưỡng (1)

Tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư (Khóa IX) “về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010”, Ban Bí thư đã nhận định: sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) nước ta đã có nhiều tiến bộ rõ nét, nhiều nội dung của Chỉ thị đã đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.