Lịch

Liên kết website

Thống kê

030043809
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
4424
55686
226298
28180482
226298
1529105
30043809
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức (1)

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 00:00

Cơ cấu tổ chức

Written by
TT KHỐI MẦM NON
1 MN Bảo Toàn
2 MN Khánh Xuân
3 MN Hưng Đạo
4 MN Hồng Trị
5 MN Xuân Trường
6 MN Thị Trấn
7 MN Thượng Hà 
8 MN Phan Thanh 
9 MN Cốc Pàng 
10 MN Đình Phùng 
11 MN Sơn Lộ 
12 MN Cô Ba 
13 MN Hưng Thịnh 
14 MN Huy Giáp
15 MN  Kim Cúc

 

 

TT KHỐI TIỂU HỌC
1 TH Thị Trấn
2 TH Cốc Pàng
3 TH Hồng Trị
4 TH Hưng Đạo
5 TH Đình Phùng
6 TH Huy Giáp
7 TH Xuân Trường
8 TH Bảo Toàn 
9 TH Khánh Xuân 
10 TH Kim Cúc

 

 

TT Tiểu học + THCS
1 PTDTBT tiểu học và THCS Cô Ba
2 PTDTBT tiểu học và THCS Hưng Thịnh
3 PTDTBT tiểu học và THCS Phan Thanh
4 PTDTBT tiểu học và THCS Thượng Hà
5 PTDTBT tiểu học và THCS Sơn Lộ

 

 

TT KHỐI THCS
1 THCS Thị Trấn
2 PTDTBT THCS Cốc Pàng
3 PTDTBT THCS Huy Giáp
4 PTDTBT THCS Hưng Đạo 
5 PTDTBT THCS Đình Phùng 
6 PTDTBT THCS  Hồng Trị 
7 PTDTBT THCS  Xuân Trường 
8 PTDTBT THCS  Bảo Toàn 
9 PTDTBT THCS Khánh Xuân 
10 PTDTBT THCS Kim Cúc

 

 

TT KHỐI PTCS
1 PTCS Hồng An 
2 PTCS Sơn Lập