Lịch

Liên kết website

Thống kê

009430234
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
26776
39327
66103
7865706
1118095
1035692
9430234
Super User

Super User


Notice: Undefined property: JObject::$description in /home/bao02220/public_html/components/com_k2/templates/default/user.php on line 59

 

Bảo Lạc là một huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Trung tâm Thị trấn Bảo Lạc cách Thành phố Cao Bằng 132 km theo đường quốc lộ 34. Phía Đông giáp huyện Thông Nông, Nguyên Bình; phía Tây giáp huyện Bảo Lâm; phía Nam giáp huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn; Phía Bắc giáp nước bạn Trung Quốc. Có đường biên giới dài trên 53,6 km. Tổng diện tích tự nhiên là 92.426,37 ha.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Huyện đã và đang gặt hái được những thành quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội..., chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngày càng hiệu quả, việc huy động các nguồn lực đầu tư đặc biệt quan tâm, nhiều công trình kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... được triển khai phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống.

Trong đó ngành giáo dục và đào tạo Huyện nhà đã phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về giáo dục - đào tạo.

 Năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo có 42 trường học trực thuộc: 15 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 05 trường PTDTBT tiểu học và THCS, 01 trường THCS, 09 trường PTDTBT THCS, 02 trường PTCS.

Tính đến cuối năm 2019, Huyện đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về PCGDTH, CGDTH ĐĐT, PCGD THCS và có 9 trường đạt chuẩn Quốc gia ( Mầm non: 3, Tiểu học: 4, THCS: 2 ).

      Trong những năm tới toàn ngành giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

TT KHỐI MẦM NON
1 MN Bảo Toàn
2 MN Khánh Xuân
3 MN Hưng Đạo
4 MN Hồng Trị
5 MN Xuân Trường
6 MN Thị Trấn
7 MN Thượng Hà 
8 MN Phan Thanh 
9 MN Cốc Pàng 
10 MN Đình Phùng 
11 MN Sơn Lộ 
12 MN Cô Ba 
13 MN Hưng Thịnh 
14 MN Huy Giáp
15 MN  Kim Cúc

 

 

TT KHỐI TIỂU HỌC
1 TH Thị Trấn
2 TH Cốc Pàng
3 TH Hồng Trị
4 TH Hưng Đạo
5 TH Đình Phùng
6 TH Huy Giáp
7 TH Xuân Trường
8 TH Bảo Toàn 
9 TH Khánh Xuân 
10 TH Kim Cúc

 

 

TT Tiểu học + THCS
1 PTDTBT tiểu học và THCS Cô Ba
2 PTDTBT tiểu học và THCS Hưng Thịnh
3 PTDTBT tiểu học và THCS Phan Thanh
4 PTDTBT tiểu học và THCS Thượng Hà
5 PTDTBT tiểu học và THCS Sơn Lộ

 

 

TT KHỐI THCS
1 THCS Thị Trấn
2 PTDTBT THCS Cốc Pàng
3 PTDTBT THCS Huy Giáp
4 PTDTBT THCS Hưng Đạo 
5 PTDTBT THCS Đình Phùng 
6 PTDTBT THCS  Hồng Trị 
7 PTDTBT THCS  Xuân Trường 
8 PTDTBT THCS  Bảo Toàn 
9 PTDTBT THCS Khánh Xuân 
10 PTDTBT THCS Kim Cúc

 

 

TT KHỐI PTCS
1 PTCS Hồng An 
2 PTCS Sơn Lập 

 

 

I.Vị trí và chức năng

1. Vị trí:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đồng; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.