Lịch

Liên kết website

Thống kê

004643622
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
135
240
7179
3396749
20589
18675
4643622
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức (1)

Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 02:12

Phòng giáo dục

Written by

                  Cơ cấu tổ chức Phòng GD - ĐT

 

 

                                                          Đ/c  Nông Thị Loan-  Trưởng phòng

                                                          Quê Quán: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Chỗ ở hiện nay: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung mọi công việc

                                                          của phòng. Tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài vụ.

                                                                                                                                               

 

                                                                                                

 

                                                         Đ/c Lục Thanh Hồng - P.Trưởng phòng                                  

                                                          Quê quán: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Chỗ ở hiện nay: Bảo Lac- Cao Bằng   

                                                          Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách bậc Tiểu học, Mầm non                                                                 

 

 

 

Cán bộ    Tổ chức  :             Tô Tiến Sơn

 

Cán bộ    Kế hoạch  :          Nguyễn Thế Truyền

 

Cán bộ   Hành chính :    

 

Cán bộ  Thủ quỹ  :               Lê Thị Nương

 

 

TT  CM Mầm non
      1       Nông Kim Oanh
      2       Hoàng Thị Thúy

 

 

TT CM Tiểu học
1   Lưu Tuyết Thanh
2

 

 

   Hoàng Văn Lẻn       

 

 

TT CM THCS
1   Nông Thị Liệu
2   Nguyễn Văn Tiến

  Vi Xuân Chiều

 

4

 

     Hoàng Thị Thu

   

 

 

TT Kế toán
      1 Nội Viết Đông
      2 Phùng Thị Huyên
      3 Bế Thị Bé

 

Các trường trực thuộc Phòng giáo dục
STT TÊN TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
(Xã)
Ghi chú
1 MN Xuân Trường Lãnh Thị Duyên 0127886080 Xã Xuân Trường  
2 MN Thị Trấn Nguyễn Thị An 0945962665 Thị Trấn  
3 MN  Hưng Đạo Lục Thị Thiên 01664944079 Xã Hưng Đạo  
4 MN  Thượng .Hà Sinh Thị Hường 0943247828 Xã Thượng Hà  
5 MN Cô Ba Hoàng Thị Lợi 01274513662 Xã Cô Ba  
6 MN Phan Thanh Trần Lê Na 0912285855 Xã Phan Thanh  
7 MN Cốc Pàng Nguyễn Thị Huế 0944798727 Xã Cốc Pàng  
8 MN  Đình Phùng Diều Thị Mai 0943923161 Xã Đình Phung  
9 MN  Sơn Lộ Triệu Thị Đà 01659313113 Xã Sơn Lộ  
10 MN Hưng thịnh Hà T. Thu Hương 01639875417 Xã Hưng Thịnh  
11 MN Khánh Xuân Nguyễn Thanh Hiền 01688772444 Xã Khánh Xuân  
12 MN Huy Giáp Hoàng Thị The 0912287853 Xã Huy Giáp  
13 MN Bảo  Toàn Hà Thị Tuyết Mai 01664041567 Xã Bảo Toàn  
14 MN Hồng Trị Trần Thị Nhung 0948173239 Xã Hồng Trị  
15 MN Kim Cúc Phùng Thị Miên 01256261484 Xã Hồng Trị  
16 TH Thị trấn Phạm Thị Liên 1685.952.743 Thị Trấn  
17 TH Cốc Pàng Hoàng Lương Dũng 01234.893.938 Xã Cốc Pàng  
18 TH Nà Rại Lý Văn Túng 0945.977.509 Xã Cốc Pàng  
19 TH Bảo Toàn Nông Thị Loan 01692.119.199 Xã Bảo Toàn  
20 TH Bản Lũng Đàm Thị Nha 0972.560.036 Xã Bảo Toàn  
21 TH Cô Ba Lương Văn Thông 0913.396.064 Xã Cô Ba  
22 TH Thượng Hà Nông Dương Hồng 01255.667.389 Xã Thượng Hà  
23 TH Khánh Xuân Lưu Hồng Thúy   Xã Khánh Xuân  
24 TH Thôn Lũng Lãnh Văn Quanh 01695.970.562 Xã Khánh Xuân  
25 TH Phan Thanh Lý Thị Duyên   Xã Phan Thanh  
26 TH Hồng Trị Hứa Thị Tuyến 01683.602.313 Xã Hồng Trị  
27 TH Hưng Đạo Lục Thị Lương   Xã Hưng Đạo  
28 TH Nà Tặc Hoàng Văn Huyến 0912.603.320 Xã Hưng Đạo  
29 TH Huy Giáp     Xã Huy Giáp  
30 TH Trung Bắc Lý Trung Tuyến 01293939811 Xã Huy Giáp  
31 TH Đình Phùng Bế Quốc Cường   Xã Đình Phung  
32 TH Nặm Pắt Diều Văn Hòa 01678.630.976 Xã Đình Phung  
33 TH Sơn Lộ Ma Văn Hội 01234.853.547 Xã Sơn Lộ  
34 TH Xuân Trường Lãnh Thị Nhấm 01274.513.915 Xã Xuân Trường  
35 TH Cao Bắc Lục Đức Doanh   Xã Xuân Trường  
36 TH Kim Cúc Nguyễn Văn Đoàn 1655.348.466 Xã Hồng Trị  
37 TH Hưng Thịnh Hoàng Văn Chức 01646.575.610 Xã Hưng Thịnh  
38 PTCS Hồng An Tô Vũ Lực 01668.794.979 Xã Hồng An  
39 PTCS Sơn Lập     Xã Sơn Lập  
40 THCS-Thị Trấn Đàm Thị Tuyết 0976021488 Thị Trấn  
41 PTDTBTTHCS-Cốc Pàng Quan Văn Thương   Xã Cốc Pàng  
42 PTDTBTTHCS-Huy Giáp Nguyễn Văn Huy 01273576378 Xã Huy Giáp  
43 THCS-Hưng Đạo Hoàng Thị Nhọt 0977932826 Xã Hưng Đạo  
44 THCS-Đinh Phùng Vi Thị Chinh 01693390310 Xã Đình Phung  
45 THCS-Hồng Trị Nông Thúy Vân   Xã Hồng Trị  
46 THCS-Xuân Trường Mông Thị Thúy 0949855948 Xã Xuân Trường  
47 THCS-Cô Ba Trần Đình Trọng   Xã Cô Ba  
48 THCS-Phan Thanh  Lương Dương Hội 01699335526 Xã Phan Thanh  
49 PTDTBTTHCS-Bảo Toàn     Xã Bảo Toàn  
50 THCS-Khánh Xuân Mông Thị Tiệp 01239124860 Xã Khánh Xuân  
51 PTDTBTTHCS-Thượng Hà Anh Thị Nguyệt  0915916750 Xã Thượng Hà  
52 PTDTBTTHCS-Sơn Lộ Tô Minh Nguyệt 0944066836 Xã Sơn Lộ  
53 PTDTBTTHCS-Kim Cúc Trương Trọng Biên   Xã Hồng Trị  
54 THCS Hưng Thịnh Nông Quốc Khánh   Xã Hưng Thịnh