Lịch

Liên kết website

Thống kê

004643627
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
140
240
7184
3396749
20594
18675
4643627
Giới thiệu

        Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bảo Lạc sự phối hợp của các phòng, ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của UBND huyện Bảo Lạc, trong những năm qua, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

 

       Từ chỗ phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lạc chỉ có 1 trường mẫu giáo trường lớp thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu; đến nay, hệ thống các ngành học, cấp học đã phát triển về bề rộng và chiều sâu. Tính đến  năm học 2014-2015 toàn huyện có 54 trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS trên tổng số 16 xã và 1 thị trấn trong đó có 15 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 15 trường THCS và 2 trường PTCS.

 

        Phát huy truyền thống hiếu học trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo; Phòng Giáo dục- Đào tạo Bảo Lạc đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới hệ thống trường lớp, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ khá cao; Duy trì và giữ vững 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; đến nay đã có  11/17 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập cho trẻ em năm tuổi. Đến nay toàn huyện có số trường đạt chuẩn Quốc gia là 4/54 trường đạt 7,4%, trong đó MN: 02/15 trường đạt 13,3 %, TH: 1/24 trường đạt 4,2%, THCS: 1/17 trường đạt 5,9%. 

 

          Hàng năm phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lạc là đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động như phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Bên cạnh đó, phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lạc đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong huyện như Công an, Y tế, Đoàn thanh niên... tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về việc thực hiện an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, HIV, môi trường, bảo vệ rừng với nhiều hình thức phong phú, để từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xâm nhập học đường.

 

        Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi.

 

         Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy - học và việc đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh và đặc biệt là đã hết sức chú ý tổ chức nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. 

 

          Với những thành tích và kết quả đạt được, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lạc đã được UBND Tỉnh Cao Bằng tặng thưởng Bằng khen ( năm 2013) và Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ( năm 2013 ), tập thể những người làm Giáo dục của huyện Bảo Lạc quyết tâm khắc phục các khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và Chỉ thị của Sở Giáo dục Cao Bằng cùng với những quyết sách của UBND huyện Bảo Lạc đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc về Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ mới.  

1. Vị trí - chức năng:

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bảo Lạc có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

 


2. Nhiệm vụ - quyền hạn:
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND huyện và Sở Giáo dục - Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên đại bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Giúp UBND huyện quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của trường mầm non, trường mẫu  giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường bồi dưỡng quản lý giáo dục huyện theo quy định của pháp luật.
- Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:
+ Trình UBND huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong huyện.
+ Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong huyện trình Chủ tịch UBND huyện quyết định.
+ Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật.
+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND huyện và phân công của UBND huyện; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
+ Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND huyện cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.
+ Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chwong trình, mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện gửi cơ quan chuyên môn của UBND huyện theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.
+ Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND huyện và của Sở Giáo dục - Đào tạo.
+ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn.
+ Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện  giao.

 

Thứ năm, 23 Tháng 1 2014 02:12

Phòng giáo dục

Written by

                  Cơ cấu tổ chức Phòng GD - ĐT

 

 

                                                          Đ/c  Nông Thị Loan-  Trưởng phòng

                                                          Quê Quán: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Chỗ ở hiện nay: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung mọi công việc

                                                          của phòng. Tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài vụ.

                                                                                                                                               

 

                                                                                                

 

                                                         Đ/c Lục Thanh Hồng - P.Trưởng phòng                                  

                                                          Quê quán: Bảo Lac- Cao Bằng

                                                          Chỗ ở hiện nay: Bảo Lac- Cao Bằng   

                                                          Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách bậc Tiểu học, Mầm non                                                                 

 

 

 

Cán bộ    Tổ chức  :             Tô Tiến Sơn

 

Cán bộ    Kế hoạch  :          Nguyễn Thế Truyền

 

Cán bộ   Hành chính :    

 

Cán bộ  Thủ quỹ  :               Lê Thị Nương

 

 

TT  CM Mầm non
      1       Nông Kim Oanh
      2       Hoàng Thị Thúy

 

 

TT CM Tiểu học
1   Lưu Tuyết Thanh
2

 

 

   Hoàng Văn Lẻn       

 

 

TT CM THCS
1   Nông Thị Liệu
2   Nguyễn Văn Tiến

  Vi Xuân Chiều

 

4

 

     Hoàng Thị Thu

   

 

 

TT Kế toán
      1 Nội Viết Đông
      2 Phùng Thị Huyên
      3 Bế Thị Bé

 

Các trường trực thuộc Phòng giáo dục
STT TÊN TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
(Xã)
Ghi chú
1 MN Xuân Trường Lãnh Thị Duyên 0127886080 Xã Xuân Trường  
2 MN Thị Trấn Nguyễn Thị An 0945962665 Thị Trấn  
3 MN  Hưng Đạo Lục Thị Thiên 01664944079 Xã Hưng Đạo  
4 MN  Thượng .Hà Sinh Thị Hường 0943247828 Xã Thượng Hà  
5 MN Cô Ba Hoàng Thị Lợi 01274513662 Xã Cô Ba  
6 MN Phan Thanh Trần Lê Na 0912285855 Xã Phan Thanh  
7 MN Cốc Pàng Nguyễn Thị Huế 0944798727 Xã Cốc Pàng  
8 MN  Đình Phùng Diều Thị Mai 0943923161 Xã Đình Phung  
9 MN  Sơn Lộ Triệu Thị Đà 01659313113 Xã Sơn Lộ  
10 MN Hưng thịnh Hà T. Thu Hương 01639875417 Xã Hưng Thịnh  
11 MN Khánh Xuân Nguyễn Thanh Hiền 01688772444 Xã Khánh Xuân  
12 MN Huy Giáp Hoàng Thị The 0912287853 Xã Huy Giáp  
13 MN Bảo  Toàn Hà Thị Tuyết Mai 01664041567 Xã Bảo Toàn  
14 MN Hồng Trị Trần Thị Nhung 0948173239 Xã Hồng Trị  
15 MN Kim Cúc Phùng Thị Miên 01256261484 Xã Hồng Trị  
16 TH Thị trấn Phạm Thị Liên 1685.952.743 Thị Trấn  
17 TH Cốc Pàng Hoàng Lương Dũng 01234.893.938 Xã Cốc Pàng  
18 TH Nà Rại Lý Văn Túng 0945.977.509 Xã Cốc Pàng  
19 TH Bảo Toàn Nông Thị Loan 01692.119.199 Xã Bảo Toàn  
20 TH Bản Lũng Đàm Thị Nha 0972.560.036 Xã Bảo Toàn  
21 TH Cô Ba Lương Văn Thông 0913.396.064 Xã Cô Ba  
22 TH Thượng Hà Nông Dương Hồng 01255.667.389 Xã Thượng Hà  
23 TH Khánh Xuân Lưu Hồng Thúy   Xã Khánh Xuân  
24 TH Thôn Lũng Lãnh Văn Quanh 01695.970.562 Xã Khánh Xuân  
25 TH Phan Thanh Lý Thị Duyên   Xã Phan Thanh  
26 TH Hồng Trị Hứa Thị Tuyến 01683.602.313 Xã Hồng Trị  
27 TH Hưng Đạo Lục Thị Lương   Xã Hưng Đạo  
28 TH Nà Tặc Hoàng Văn Huyến 0912.603.320 Xã Hưng Đạo  
29 TH Huy Giáp     Xã Huy Giáp  
30 TH Trung Bắc Lý Trung Tuyến 01293939811 Xã Huy Giáp  
31 TH Đình Phùng Bế Quốc Cường   Xã Đình Phung  
32 TH Nặm Pắt Diều Văn Hòa 01678.630.976 Xã Đình Phung  
33 TH Sơn Lộ Ma Văn Hội 01234.853.547 Xã Sơn Lộ  
34 TH Xuân Trường Lãnh Thị Nhấm 01274.513.915 Xã Xuân Trường  
35 TH Cao Bắc Lục Đức Doanh   Xã Xuân Trường  
36 TH Kim Cúc Nguyễn Văn Đoàn 1655.348.466 Xã Hồng Trị  
37 TH Hưng Thịnh Hoàng Văn Chức 01646.575.610 Xã Hưng Thịnh  
38 PTCS Hồng An Tô Vũ Lực 01668.794.979 Xã Hồng An  
39 PTCS Sơn Lập     Xã Sơn Lập  
40 THCS-Thị Trấn Đàm Thị Tuyết 0976021488 Thị Trấn  
41 PTDTBTTHCS-Cốc Pàng Quan Văn Thương   Xã Cốc Pàng  
42 PTDTBTTHCS-Huy Giáp Nguyễn Văn Huy 01273576378 Xã Huy Giáp  
43 THCS-Hưng Đạo Hoàng Thị Nhọt 0977932826 Xã Hưng Đạo  
44 THCS-Đinh Phùng Vi Thị Chinh 01693390310 Xã Đình Phung  
45 THCS-Hồng Trị Nông Thúy Vân   Xã Hồng Trị  
46 THCS-Xuân Trường Mông Thị Thúy 0949855948 Xã Xuân Trường  
47 THCS-Cô Ba Trần Đình Trọng   Xã Cô Ba  
48 THCS-Phan Thanh  Lương Dương Hội 01699335526 Xã Phan Thanh  
49 PTDTBTTHCS-Bảo Toàn     Xã Bảo Toàn  
50 THCS-Khánh Xuân Mông Thị Tiệp 01239124860 Xã Khánh Xuân  
51 PTDTBTTHCS-Thượng Hà Anh Thị Nguyệt  0915916750 Xã Thượng Hà  
52 PTDTBTTHCS-Sơn Lộ Tô Minh Nguyệt 0944066836 Xã Sơn Lộ  
53 PTDTBTTHCS-Kim Cúc Trương Trọng Biên   Xã Hồng Trị  
54 THCS Hưng Thịnh Nông Quốc Khánh   Xã Hưng Thịnh